Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

nebthat
6861 7c5a 500
Tags: movie & drama
Reposted bydesperateeemolotovcupcakeunnianonimmrsmuffincrunchaanisiowelittledisappointmentsirmelinloozikerMashemolotovcupcakemagolek22happykokeshigreywolfovenorcover-my-eyeskarolinnaabudasimbrykspokodamabanshefinatkaZoonk11bladeloki
nebthat
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle - wejdź na zupę- dobij się!
— wieczorowe
Reposted fromwarkocz warkocz
nebthat
Reposted fromtwice twice viawarkocz warkocz
1144 a1b0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawarkocz warkocz

August 23 2017

nebthat
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

August 20 2017

nebthat
7862 c893 500
Hłasko
Reposted byniskowo niskowo
nebthat
Nikt nie potrafi tak obrazić, jak kobieta, z którą się żyje i o której się myśli, że cię kocha.
— Hłasko
Reposted byniskowounnipoolunseaweedpozakontrola
nebthat
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą co robić w deszczowe dni. Zawsze można do nich zadzwonić, zawsze są w domu.
— taka samotna ja
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
nebthat
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz

August 19 2017

nebthat
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viablaxkseoul blaxkseoul
nebthat
2305 3911 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viawarkocz warkocz
nebthat
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
nebthat
4667 ba3f
Reposted frombluebellalabama bluebellalabama viawarkocz warkocz
nebthat
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawarkocz warkocz
nebthat
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viakdrama kdrama
nebthat
9257 ff84 500
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viakdrama kdrama

August 13 2017

nebthat
Tags: movie & drama
nebthat
Tags: movie & drama
nebthat
Tags: movie & drama
Reposted byAnantilittleburnstrangerthankindnessaniamythegirlyoulosttococainecolagatjiMyBlackWingselinelairmelinnuttBrainyiamnotarobotmkaynoadimerjulannmagolek22bezkonserwantowwujcioBatovenorkarolinnaabansheranimotyla-nogap856
nebthat


Tags: movie & drama
Reposted bystrangerthankindnesscolagatjikdramairmelinndmythnuttdrgonzoomolotovcupcakemagolek22Devadancingwithaghostsomebodytolovehappykokeshiwithoutworryovenorcover-my-eyeskarolinnaaimbryktwiggylawbladzikshiffffferranimotyla-nogap856
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl